تبلیغات
✮دخـــی ســیــاه وســـفـــیــد✮ - واس شنـــاخـــــت
به بعضیام باس گفت : خلایق ، خر چه لایق ؟!

آپلود عکس
                 اســــم:نـگــیــن

                    ســـــن:13

    کـــار:نــــــت-داســــتــــان-نــــوشـــتن

   عــــــاشـق:خـــودم وخــــــداوخــــــونـــوادم

  کـــتـــاب:دختران زمـینی پسران آسمـانی-ازدواج به سبک کنکوری

              غـــذا:ماکــــارونــــی

                 رنــــگ:بنـــــفش

      اخـــلـــاق:رک-دمــدمـــی-شـــوخ-مغــــرور